BIST BUGÜN

SEANS
TAKİBİ

 • AKBNK 
  55.85 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ALARK 
  136.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ASELS 
  58.55 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ASTOR 
  95.80 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • BIMAS 
  392.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • BRSAN 
  599.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • EKGYO 
  10.70 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ENKAI 
  35.30 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • EREGL 
  40.52 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • FROTO 
  1,153.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • GARAN 
  70.60 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • GUBRF 
  154.70 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • HEKTS 
  15.38 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ISCTR 
  12.16 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KCHOL 
  217.10 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KONTR 
  235.20 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KOZAL 
  24.52 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KRDMD 
  23.48 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ODAS 
  9.27 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • OYAKC 
  56.40 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • PETKM 
  19.99 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • PGSUS 
  838.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SAHOL 
  83.75 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SASA 
  40.78 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SISE 
  47.26 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • TCELL 
  73.25 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • THYAO 
  297.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • TOASO 
  263.75 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • TUPRS 
  186.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • YKBNK 
  30.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • Veriler FOREKS tarafından 15 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.
 • Copyright ©2024 Strateji Menkul Değerler A.Ş.
 • PARA TRANSFERİ

  Strateji Hesabınıza para yatırmak için;

  IBAN ile transfer: (İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Strateji Menkul Değerler)

  TR25 0013 2000 0000 0000 0022 67

  Açıklama kısmına Strateji'deki Müşteri Numaranızı ve Ad-Soyad bilgilerinizi girerek para transferinizi yapabilirsiniz.

 • Bölümler

  Araştırma

  1995 yılında Strateji'nin belkemiği olarak kurulan Araştırma Bölümü, Türk finans piyasaları ve borsada işlem gören şirketler hakkında araştırma verileri sunmaktadır. Araştırma Bölümü ekonomik gelişmeleri ve politik dinamikleri yakından izlemekte ve analizlerini zaman geçirmeksizin yatırımcılara kapsamlı raporlar halinde iletmektedir. Buna ek olarak araştırma ekibi, temel analize ve şirket değerlendirmesine dayanan doğru yatırım önerileri ile sektörde haklı bir üne sahiptir.

  Yurtiçi Sermaye Piyasaları

  Piyasalar hakkında derinlemesine bilgiye sahip ve sayısal araştırmaların sonuçlarından yararlanmayı bilen deneyimli uzmanlardan oluşan Yurtiçi Sermaye Piyasaları Bölümü, müşterilerin yatırım kararlarına destek sağlamaktadır. Bölüm yeni teknolojilerden yararlanarak etkin faaliyetlerini sürdürmekte, bunun sonucunda da müşteri işlemlerini sürekli olarak artırmaktadır. Bölüm ayrıca, IMKB'deki işlem seanslarını izlemek isteyen müşteriler için tele-konferans sistemine sahip işlem odası olanakları da sunmaktadır.

  Uluslararası Sermaye Piyasaları

  Gelişmekte olan ülke borsaları arasında IMKB, yüksek getirisi ile uluslararası yatırımcıların her zaman ilgi odağı olmuştur. Türk ekonomisi istikrarlı olarak büyürken IMKB'de uluslararası alanda cazip bir yatırım seçeneği olma konumunu güçlendirmiştir. İyi eğitimli ve teknik deneyime sahip profesyonel yatırım analistleri ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Bölümü'nde görev yapan satış ve operasyon elemanları sayesinde Strateji, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcılarına hizmet verme alanında önemli bir pazar payı elde etmiştir.

  Hazine ve Sabit Getirili Menkul Değerler

  Türk sermaye piyasalarında Hazine tarafından ihraç edilen devlet tahvilleri ve hazine bonolarının yönlendirici etkisi büyüktür. Türk ekonomisinin temelleri, politikaları ve alternatif piyasalarda meydana gelen gelişmeler hakkında tam bilgi sahibi olmak, yatırım risklerinin doğru olarak değerlendirilmesinde hayati öneme sahiptir. Sabit Getirili Menkul değerler Bölümü, tahmini zor gelişmelerin yaşandığı hareketli bir ekonomik ortamda yerli ve yabancı müşterilerine en yüksek getiriyi sağlayabilecek bilgi birikim ve uzmanlığı ile aracılık hizmetleri sunmaktadır.

  Varlık Yönetimi

  Bireysel Portföy Yönetimi Hizmetleri
  Portföy yöneticileri, müşterilerin yatırım hedefleri ve risk/getiri beklentilerine tam olarak cevap verebilmek amacıyla bireysel portföyleri titizlikle oluşturmakta, bu kapsamda yatırım kararlarını, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Araştırma Bölümleri arasında oluşturulan işbirliği ile desteklemektedir. Yatırım sonuçları müşterilere düzenli olarak açıklanmaktadır.
  Yatırım Fonları
  Strateji'nin A Tipi Değişken Fon'u, 1997 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren sürekli bir büyüme sağlayan Strateji A Tipi Değişken Fon, 1999 yılında ( 3 Ocak 2000 itibariyle) yüzde 359'a ulaşmıştır. Strateji A Tipi Değişken Fon, Borsa'nın yüksek getirisinden fayda sağlamak isteyen yatırımcılara yüksek getirili bir alternatif sunmaktadır.

  Kurumsal Finansman

  Kurumsal Finansman Bölümü Temmuz 1997 tarihinde faaliyete başlamış ve aynı yıl içerisinde yeri adet halka arz işlemi gerçekleştirmiştir. Bölüm, birincil ve ikincil halka arz, özel plasmanlar, sabit getirili menkul değer ihracı ile özelleştirme, şirket yeniden yapılandırılması, birleşme ve satın almalar ve ortak yatırım konuları dahil geniş bir yelpazede yatırım bankacılığı kapsamında faaliyet göstermektedir.

  Bilgi Teknolojisi

  Strateji Menkul Değerler, genişleyen iş hacmi ile çeşitlenen ürün ve hizmletlerini bilgi işlem altyapısı ile destekleyebilmek ve yüksek kaliteyi koruyabilmek için yazılım ve donanım sistemlerinin güncelleştirilmesine büyük yatırımlar yapmaktadır.

  Operasyon ve Muhasebe

  Strateji'de operasyon ve muhasebe faaliyetleri, iki ayrı bölüm tarafından yürütülmektedir. Operasyon Bölümü, tüm menkul değer işlemlerinin yanı sıra nakit akışı, menkul değer takası, Hazine Bonosu ve devlet tahvili işlemlerinden sorumludur. Bankalar ve saklama kuruluşları Strateji ile ilişkilerini bu Bölüm üzerinden yürütmektedir.

  Muhasebe Bölümü ise Strateji'nin tüm finansal kayıtlarını tutmanın yanı sıra, şirketin personel ve idari işlemlerini de bünyesinde yürütmektedir.

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Personel, yönetim ve eğitim konularında artan gereksinimlere cevap verebilmek için İnsan Kaynakları Bölümü 1997 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Bölüm'ün hedefi, verilen hizmetlerin kalitesini müşteri beklentileri doğrultusunda artırabilmek için insan kaynaklarının kalitesini geliştirmektir.

  İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla teknik ve yönetim konularında sık aralıklarla eğitim programları düzenlenmektedir. Şirket bünyesindeki programlara ek olarak akademik ve profesyonel eğitim kurumlarına da katılımcı gönderilmektedir.

  İç Denetim

  İç Denetim Bölümü, Operasyon ve Muhasebe Bölümleri'nin çalışmalarının Sermaye Piyasası Kanunu ile vergi mevzuatına uygunluğunu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve belirli bir plan dahilinde bu bölümlerin çalışmalarını denetlemektedir. Bölüm, brokerların, operasyonu yürüten müşteri temsilcilerinin ve Hazine Bölümü görevlilerinin Strateji'nin yönetim politikalarına uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmekte, zaman zaman üst yönetime bilgi ve öneriler sunmaktadır. İç Denetim bölümü ayrıca, Yönetim kurulu'na sunulan aylık karlılık raporlarının ve yıllık bütçenin hazırlanmasından da sorumludur.