BIST BUGÜN

SEANS
TAKİBİ

 • AKBNK 
  55.85 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ALARK 
  136.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ASELS 
  58.55 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ASTOR 
  95.80 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • BIMAS 
  392.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • BRSAN 
  599.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • EKGYO 
  10.70 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ENKAI 
  35.30 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • EREGL 
  40.52 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • FROTO 
  1,153.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • GARAN 
  70.60 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • GUBRF 
  154.70 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • HEKTS 
  15.38 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ISCTR 
  12.16 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KCHOL 
  217.10 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KONTR 
  235.20 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KOZAL 
  24.52 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • KRDMD 
  23.48 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • ODAS 
  9.27 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • OYAKC 
  56.40 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • PETKM 
  19.99 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • PGSUS 
  838.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SAHOL 
  83.75 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SASA 
  40.78 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • SISE 
  47.26 (0.00)
  0.00%
  18:10:00
 • TCELL 
  73.25 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • THYAO 
  297.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • TOASO 
  263.75 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • TUPRS 
  186.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • YKBNK 
  30.00 (0.00)
  0.00%
  18:10:01
 • Veriler FOREKS tarafından 15 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.
 • Copyright ©2024 Strateji Menkul Değerler A.Ş.
 • PARA TRANSFERİ

  Strateji Hesabınıza para yatırmak için;

  IBAN ile transfer: (İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Strateji Menkul Değerler)

  TR25 0013 2000 0000 0000 0022 67

  Açıklama kısmına Strateji'deki Müşteri Numaranızı ve Ad-Soyad bilgilerinizi girerek para transferinizi yapabilirsiniz.

 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerimiz

  Sermaye Piyasası Kurulunun 28/12/2015 tarih toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek, 01/01/2016 tarihinden itibaren "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak ekteki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

  Bu kapsamda, şirketimize ait eski yetki belgeleri İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü’nden 12/01/2016 tarihinde terkin edilmiştir. 18/01/2016 tarih ve 8991 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edildiği ilan olunmuştur.

  İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
  . Paylar İzni var
  . Diğer Menkul Kıymetler İzni var
  . Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri      -
  . Paya Dayalı Türev Araçlar İzni var
  . Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni var
  . Diğer Türev Araçlar İzni var
  Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni var
  Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni var
  Halka Arza Aracılık Faaliyeti İzni var
  . Aracılık Yüklenimi      -
  . En İyi Gayret Aracılığı İzni var
  Saklama Hizmeti Faaliyeti İzni var
  . Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var
  . Genel Saklama Hizmeti      -
   
  Bildirilen Yan Hizmetler Yurt içinde
  . Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması    İzni var
  . Kredi ya da ödünç verilmesi İzni var
  . Döviz hizmetleri sunulması İzni var
  . Genel yatırım tavsiyesi sunulması İzni var
  . Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması    İzni var
  . Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması İzni var
  . Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması İzni var

  İşlem Aracılığı Faaliyeti

  İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Strateji Menkul Değerler, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini,

  a) Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
  b) Portföy aracılarına,

  iletmek suretiyle gerçekleştirir.

  Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

  Finansal varlıklardan oluşan portföylerin (kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere), her bir müşteri adına vekil sıfatıyla yönetilmesi bireysel portföy yöneticiliği olarak adlandırılmaktadır. Bireysel Portföy Yönetim hizmetinin ilk aşamasında, müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla müşterilere “Yerindelik Testi” uygulanır. Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti, yerindelik testinin sonucuna uygun olarak, yatırımcıların risk profilleri ve getiri beklentileri doğrultusunda oluşturulan yatırım stratejileri uygulanmak suretiyle, profesyonel portföy yöneticileri tarafından sunulur. Gizlilik, Bireysel Portföy Yönetim hizmetinin temelini oluşturmaktadır. Bireysel portföylerin performansı Portföyün "Performans Değerlendirme" raporu, belirlenen "Karşılaştırma Ölçütleri" doğrultusunda istenilen sıklıkta hazırlanır ve yatırımcılarla paylaşılır. Bireysel portföyler, belirli bir dönem içerisinde yönetilir. Söz konusu portföylerin takibi ve yatırımcıların kurul düzenlemeleri doğrultusunda bilgilendirilmesi portföy yöneticileri tarafından sağlanır.

  Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

  Uzun yıllardır Sermaye Piyasası hizmetlerinde dinamik bir şekilde çalışan kurumumuz, tecrübe ve araştırmaları ile, yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri zamanında ve etkin bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlayarak, küresel olarak ekonomileri, piyasa dinamiklerini ve gelişmeleri analiz ederek yatırım stratejileri oluşturur ve Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında müşterileriyle paylaşır.

  Halka Arza Aracılık Faaliyeti

  En iyi gayret aracılığı ile ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılması, satılamayan kısmın ise satışı yapana iade edilmesi veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasıdır.

      Gerçekleştirdiğimiz halka arzlar

  •     2019 YÜKSELEN ÇELİK A.Ş./Konsorsiyum Üyesi
  •     2012 ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş./Konsorsiyum Üyesi
  •     2011 KİLER ALIŞVERİŞ A.Ş Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     2010 IHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     2010 IHLAS GAZETECİLİK Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     2010 REYSAŞ GAYRİMENKUL Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     2010 ANEL TELEKOM Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     2000 YAZICILAR A.Ş Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     1997 ANADOLU ISUZU Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     1997 SEVGI HASTANESI Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     1997 BAYRAKLI BOYA Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     1997 DEMISAS Aracı/Konsorsiyum Üyesi
  •     1996 EGS DIS TİCARET Aracı/Konsorsiyum Üyesi

    GİP işlemleri

  •   2012 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  •   2011 RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

  Sınırlı Saklama Hizmeti Faaliyeti

  Strateji Menkul Değerler tarafından verilen saklama hizmeti;

  • İşlem aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının,
  • Bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin,
  • Aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması hizmeti ile sınırlıdır.