24 Nisan Perşembe
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.SIKÇA SORULAN SORULAR
PARA TRANSFERİ
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
Yatırım Fonu Duyuru
MASAK Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu
BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı
MKK Önemli Duyuru (e-CAS)
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Acil Durum Eylem Planı
2010'da En Çok Kazandıran Fon...
BarclayHedge Recognition Award
 
 

Finansal Piyasalar ve Borsa

Finansal Piyasalar Nedir ?

Finansal piyasalar fon arz ve talebinde bulunan grupların biraraya geldiği herhangi bir düzenlemeye denir. Burada fon arz ve taleb edenlerinden kastımız ekonomi içerisindeki, birikimciler ve yatırımcılardır. Ekonomi içerisinde firmalar belli varlıklar ve üretim kapasiteleri ile operasyonlarını sürdürürler, bunların gerçekleşmesi için firmalar paraya ihtiyaç duyarlar. Ekonomi içerisinde herhangi bir firma iki temel şekilde fon teminini sağlar. Bunlar ya borçlanmadır ya da sermaye katılımında bulunacak yeni ortakların teminini içerir. İşte bu noktada finansal yöneticiler firmanın en verimli şekilde fon teminatının nasıl gerçekleşeceğinin planlamasını ve uygulamasını sağlarlar. Finansal piyasalar dolayısıyla, ekonominin omurgasıdır. Bu piyasalar sayesinde ekonomi birikimlerini reel yatırımlara dönüştürürler. İşte bütün bu koşullar ekonominin gelişim ve büyümesini finansal piyasalar aracılığı ile gerçekleştirdiğini ortaya koyar.

Bir Aracı Kurum Olarak Bizler Ne Yapıyoruz ?

Aslında ekonominin içerisinde iki temel tip finansal firma vardır. Bunlardan bazıları mevduat kabul edebilir, diğer grup ise mevduat toplayamaz. Bizler bir banka olmadığımızdan dolayı mevduat kabul edemeyiz. Bizler ekonomi içerisinde var olan birikimcilerin varlıklarını yönlendirerek en yüksek getiriyi kabul edilebilir düzeydeki risk seviyesinde elde etmeye çalışırız. Bizler Strateji Menkul Değerler A.Ş. olarak diğer aracı kurumlar gibi birikimlerin belli finansal varlıklar karşılığında fon talep edenlere kanalizasyonunu sağlarız. Ekonominin bu iki temel katılımcısının buluştuğu finansal piyasalarda bizler izleriz, tespit ederiz ve gereken operasyonlarımızı sizlerin belirli risklerden korunması amacıyla gerçekleştiririz. Bizler risk yönetir, kazanç sağlarız.
Bu aracılık işlemi temelde finansal varlıklara bağlıdır.Finansal varlıklar sahip olduğunuz hakların ispatıdır. Bizler profesyonellerimizin aktif katılımı ve yönlendirmesi ile sizlerin birikimlerini yönetiriz. Diğer kurumlardan olan farkımız verimliliğimizdir.


Özvarlık Kârlılığı

Vergiden Önceki Bilanço Kârı / Toplam Özvarlık

Firmanın özvarlık kârlılığını gösteren bu oran pay başına dağıtılacak kâr payının büyüklüğü hakkında bir fikir verebilir. Büyük oran tercih edilir. Ancak, borçlanma oranının büyüklüğü, özvarlılık kârlılığını arttırıcı etki yaparsa da, (finansal kaldıraç etkisi) firmanın riski de büyük olacağından yatırımcı için arzu edilmemesi gereken bir durum var demektir.

Fon Nedir ?

Fon kelimesi aslında Türkçe'de birden fazla kelime anlamı taşımaktadır, fakat yukarıda bahsedilen kavram bir ekonominin şu anki ve gelecekteki birikimleridir. Fon birktirdiğiniz paradır. Bu ister yatağınızın altında, ister mutfaktaki kavanozda, isterseniz sermaye piyasalarında olsun, sahip olduğunuz para fondur.

Borçlanma Oranı

Toplam Borçlar / Toplam Özvarlıklar

Firmanın aktif yatırımlarının finansmanında kullandığı borcun, özvarlığa göre ne boyutta olduğunu gösteren bu oranın büyük olması ortaklığın özvarlıktan çok borçla çalıştığı anlamına gelir. Yüksek borçluluk firmanın borç ödeme gücünü olumsuz etkileyerek finansal riskini arttırıcı olabilir. Ekonominin büyüme dönemlerinde, şirketlerin kârları büyüyeceğinden, faiz giderlerinin vergiden düşülmesi nedeniyle pay başına kâr rakamı da büyüyecek ve hissedarlara ödenecek pay başına temettü artacaktır. Ancak, ekonominin daralma (resesyon) gösterdiği durumlarda, şirketlerin kârlarının azalmasına paralel olarak, borç ödeme gücü azalacak, aynı zamanda da hissedarlara ödenecek temettü oranı sıfır olabilecektir. Kısaca, borçlanma ile finansman şirketlerin toplam varlık riskinde olumlu ya da olumsuz bir etki meydana getirmezken, hissedarların yüklendikleri riski arttıracaktır.

Niçin Finansal Piyasalar Denilen Düzenlemeye İhtiyacımız Vardır ?


Bu sorunun cevabı temel olarak varlıkların ne olduklarına ve aralarında ki ilişkilerine bağlıdır. Varlıklar finansal olarak iki ana başlık halinde toplanabilirler. Bunlar;

FİNANSAL VARLIKLAR
Temel olarak reel varlıklar veya reel varlıkların operasyonları sonucunda oluşan gelirler üzerinde yatırımcının sahip olduğu hakları ifade eder. Finansal varlıklara genel olarak menkul kıymet denir.

REEL VARLIKLAR
Bunlar ise mal veya hizmet üretmek üzere kullanılan varlıklardır. Ekonominin üretim potansiyeli direkt olarak reel varlıkların üretim potansiyelleri ile eş değerlidir. Reel varlıklar üretken kaynakları kullanarak üretimlerini sağlarlar. Üretken kaynaklar; doğal kaynaklar, insan kaynakları, makinalar...gibi.
İşte burada firmalar reel varlıklarını arttırmak ve operasyonlarını sürdürmek için gereken fonları finansal piyasalar sayesinde en verimli şekilde elde ederler. Birikimciler yani sizler sahip olduğunuz birikimleri finansal varlıklar alarak, firmalar ise ihtiyaç duydukları fonları buranın aracılığı ile sağlarlar. Sahip olduğunuz birikimler ne derecede riskli yatırımlara bırakılırsa o derece kazanç sağlarlar. Hangi risk seviyesinde yatırım yapacağınız ise tamamen sizin tercihlerinize bağlı. Bu iki tarafında birer musluk olan bir havuzdur. Çift yönlü akış söz konusudur. Birinci yöndeki akış temelde para akışıdır, bu birikimcilerden firmalara akar ve bunun karşılığında sizlere menkul kıymetler gelir. İkinci yöndeki akış ise menkul kıymetleriniz karşılığında elde ettiğiniz kazançların firmalardan size, yani birikimcilere akmasıdır.

Menkul Kıymet Ne Demek ?

Herhangi bir şekilde değerli olan kâğıtlara menkul kıymet denir. Değerlerinin temel kaynağı reel varlıkların üzerinde olan hakları ispatlamalarından kaynakları.
Menkul kıymetler belirli katagorilere ayrılır. Bunları şu başlıklar altında toplayabiliriz.

Borç Enstrümanları (Sabit Getirili Menkul Değerler)
Sermaye Enstrümanları
Türevsel Enstrümanlar

Borç Enstrümanları : Temel olarak bir borç alma veya vermeyi sağlayan dökümandır. Tıpkı senet gibi. Ancak bu döküman bellirli bir süre için geçerlidir ve bu sürede sabit ödemeler zinciri periyodik olarak gerçekleştirilir.
Sermaye Enstrümanları : Sahiplik hakkı verirler. Bu özellikleri temel ayırımlarını ortaya koyar. Belli bir vadeleri (ömürleri) yoktur ve ödemelerde öncelik haklarına sahip değildirler.
Türevsel Enstrümanlar : Geleceğe yönelik herhangi bir varlığın, belli bir tarihte belli miktarda ve belli bir fiyattan alınıp satılmasını sağlayan anlaşmadır. Adı türevseldir, çünkü değerleri başka varlıkların değerlerine matematiksel olarak bağlıdır.

Sorunuz mu var ?
Yatırımcı Okulu' nda yer almasını istediğiniz sorularınızı lütfen bize yollayın...
okul@strateji.com.tr

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 354 79 00
BORSA İSTANBUL isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
BORSA İSTANBUL ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BORSA İSTANBUL'a ait olup, tekrar yayınlanamaz.