25 Nisan Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın. 
SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IMKB Yeni Uygulamalar
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
 
 

Strateji A Tipi Değişken Fon Hakkında Bilmek İstedikleriniz

YATIRIM FONU NEDİR?
Yatırımcılardan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ile ulusal piyasalarda ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

KATILMA BELGELERİNİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?
Strateji A Tipi Değişken Fona iştiraki sağlayan katılma belgesinin fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma belgesi alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Hesaplamalarda aşağıdaki prosedür takip edilmektedir:
Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta,
Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte,
Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma belgesi fiyatına ulaşılmaktadır.

KATILMA BELGELERİ NASIL ALINIP SATILIR?
Katılma belgesi satın alınması veya fona iadesi Strateji Menkul Değerler AŞ'de açtırmış olduğunuz hesap aracılığıyla gerçekleşmektedir.Bir kez hesap açtırdıktan sonra alım-satım talimatlarını telefon ile veya internet şubemiz aracılığıyla internetten yapabilirsiniz. Ayrıca Sürekli Bilgilendirme sayfasından fonlarımızı alabileceğiniz diğer kurumların listesini bulabilirsiniz.

KATILMA BELGELERİ HANGİ FİYAT ÜZERİNDEN ALINIP SATILIR?

Alım Talimatları :
Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/ Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları :
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma belgesi bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Kurucu, talimatın verilmesi sırasında, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma belgesi bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına en fazla %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Belirlenen marj tüm yatırımcılara aynı oranda uygulanmak zorundadır. Ayrıca, katılma belgesi bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak abul edebilir.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma belgesi alımında kullanılır.

Satım Talimatları :
Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/ Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/ Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/ Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları :
Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/ Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 1. işlem gününde , iade talimatının İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın/ Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 2. işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Örneğin;
Yatırımcı bugün satın almak veya satmak isteyeceği yatırım fonu katılma belgesi adetini belirtir. Ancak yatırım fonunun alım fiyatını bilmez, bu nedenle dünkü fon fiyatına piyasanın durumuna gore az bir marj uygulayarak (iç tüzüğe gore en fazla %20) alım talebini kurucuya iletir. Alış emrinin saat 13.30'a kadar verilmesi halinde işlem bu akşam belli olacak fiyat üzerinden yapılır. Eğer emir saat 13.30'dan sonra verilmişse alış fiyatı bir sonraki günün akşamı belli olacak fiyattır.
Alış talebi verildiğinde fon kurucusuna iletilen nakit alış talimatının gerçekleşeceği zamana kadar repo ve benzeri sabit getirili araçlarda kurucu nezdinde nemalandırılır.
Sayısal örnek vermek gerekirse; 01.03.2005 tarihinde, birim fiyatı 0.635 TL olan Strateji A Tipi Değişken Fondan 100 adet satın almak istedik. Bu durumda talep ettiğimiz fon miktarının (0.635*100=63.5 TL ) %5'i fazlasını yani 66.675 TL'nı kurucuya veririz. Bu tutar fon fiyatının belli olacağı yarına kadar nemalandırılır. Yarına kadar yani 02.03.2005 tarihine kadar nemalanan miktarla birlikte paramızın 66.7 TL'na çıktığını ve yine yarın (02.03.2005) olduğunda fon fiyatının ise 0.640 TL olarak açıklandığını düşünelim. Bu durumda ise ödememiz gereken para miktarı 0.640*100=64 TL olacaktır. Artan paramız 2.7 TL hesabımızda kalacaktır. Eğer talebimizi 13.30'dan sonra verirsek 03.03.2005 tarihinde açıklanan fon fiyatını baz alarak işlemimiz yapılacaktır. Alım talebinin pay sayısı olarak değil de tutar olarak verilmesi halinde hesabımızda bulunan para ile nemasına karşılık gelen para tutarına karşılık gelen pay sayısı ile alım yapılır. Satış yapılmak istendiğinde de ise nemalandırma dışında durum aynıdır. Satışta nemalandırma yapılmaz. Takas süresi ve fonun nakit yapısı dikkate alınarak fonun içtüzükle belirlediği günde, işlem günündeki satış fiyatı baz alınarak belirlenen tutar yatırımcıya ödenir.

KATILMA BELGESİNİN FİYATI NASIL ÖĞRENİLİR?
Katılma belgesi birim pay fiyatı, her işgünü sonu itibariyle www.strateji.com.tr adresinde ilan edilir. Ayrıca günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında bir gun gecikmeli olarak fon fiyatlarını bulabilirsiniz. Gazetelere ilave olarak telefon hatlarından da fonların günlük fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

NEDEN DOĞRUDAN HİSSE SENEDİ YERİNE STRATEJİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON TERCİH EDİLMELİDİR?
Özellikle Borsa ile yeni ilgilenmeye başlayan kişilerin çok sayıdaki hisse senetleri arasından sağlıklı seçim ve uygun yatırım zamanlaması yapabilmesi kolay değildir. Strateji A tipi Değişken Fon kararları gerekli araştırma desteğine sahip şirket mali tablolarını ve piyasaları yakından izleyen uzmanlar tarafından verildiği için risk-getiri dengesinde prensip olarak yatırımcı lehine bir katma değer sağlanması beklenir.

Öte yandan, bireylerce doğrudan hisse senedi yatırımı yapılması halinde elde edilen temettü gelirleri belli sınırı aşmak kaydıyla vergiye tabi iken, yatırım fonlarında vergisizdir.

FON YÖNETİM ÜCRETİ
Fon kurucusuna fonun yönetimi karşılığında ödenen ücrettir. Fon yönetim ücreti her gün için fon toplam değerinin %0.010'u (YÜZBİNDE ON) oranı olarak hesaplanmaktadır..

FON TİPİ NEDİR?
Yatırım fonları iki tipte kurulabilir. A Tipi ve B Tipi. A Tipi yatırım fonlarının portföylerinin en az aylık ortalama bazda, % 25'i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur. B Tiplerinin portföylerinde böyle bir sınırlama yoktur. Fonların A veya B Tipi olması konusunda önemli olan nokta A Tipi fonlara vergi avantajı tanınmasıdır.

FON TÜRÜ NEDİR?
A ve B tipi olarak vergisel anlamda yapılan tip sınıflamasına ilave olarak bir de tür kavramı geliştirilmiştir. Bu uygulamanın amacı ise farklı portföy yapılarına sahip fonlar oluşturulmak yolu ile farklı yatırımcı tercihlerine hitap edebilmektir.
Portföye alınacak menkul kıymetler göz önünde bulundurularak, 11 ayrı yatırım fonu türü tanımlanmıştır. Bunlar; Tahvil ve bono fonu, Hisse senedi fonu, Sektör fonu, İştirak fonu, Grup fonu, Yabancı menkul kıymetler fonu, Altın ve diğer kıymetli madenler fonu, Değişken fon, Karma fon, Likit fon ve Endeks fondur.

Fonlar aşağıda belirtilen türlerde kurulabilir:
Fon portföyünün en az % 51'ini devamlı olarak,
Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar "Tahvil ve Bono Fonu",
Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar "Hisse Senedi Fonu",
Belirli bir sektörü (örneğin, çimento, tekstil gibi) oluşturan ortaklıkların menkul kıymetlerine yatırmış fonlar "Sektör Fonu",
Kurucunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar "İştirak Fonu",
Yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar, "Yabancı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu",
Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar "Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu",

Portföyünün tamamı
Hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymet madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20'sinden az olmayan fonlar "Karma Fon",
Vadesine 180 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ortalama vadesi 45 günün üzerine çıkmayan fonlar "Likit Fon",
Portföyünün en az %80'i devamlı olarak
Baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı (ilişki/paralellik) en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonlar "ENDEKS FON",
Portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlar "Değişken Fon" , olarak adlandırılır. Stratejinin A tipi yatırım fonu bir değişken fondur.

YATIRIM FONUNA YATIRIM YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Risk Düzeyi
Yatırım fonuna yatırım yaptığınızda bir risk aldığınızı unutmayın. Çünkü fon tarafından alınan menkul kıymetlerin değeri artabileceği gibi düşebileceği için yatırım yaptığınız ana paranın bir kısmını kaybedebilirsiniz. Ancak her yatırım fonunun riski aynı düzeyde değildir. Yatırım fonlarını kendi içlerinde daha riskli ve daha az riskli olarak ayırmak mümkündür. Bu nedenle farklı risk düzeyleri arasında tercih yaparken daha fazla kazanabilmek için kaybetme riskini ne kadar göze aldığınız önemlidir. Kendinizi bu çerçevede ölçüp yatırım yapacağınız fonu da buna göre seçmelisiniz.
Bunun icin fonlarin ilan edilen başarı kıstası bileşenine bakmak gerekir. Strateji A Tipi Değişken Fon'unun başarı kıstası %100 İMKB 100 endeksidir. Strateji A Tipi Risk Yönetimi Fon'unun başarı kıstası %100 O/N (gecelik repo)'dır.

Geçmiş Performans
Fonların geçmiş performansı fon yönetimi hakkında bir bilgi vermekle birlikte geçmiş dönemde o menkul kıymetin ya da yatırım fonunun elde ettiği getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir garantinin olmadığının tüm yatırımcılar tarafından bilinmesi gerekmektedir.Fonların aldığı riske gore performansını bilimsel olarak ölçen, değerlendirmeleri halka açık www.fonmarket.com , www.persembe.com gibi sitelerden de fon yönetiminin performansı hakkında bilgi edinebilirsiniz.Uluslarararası terminolojide "*****" fonlar için en yüksek rating derecesidir.Strateji A tipi Değişken Fon iki kurum nezdinde de ***** ratingine sahiptir.


Strateji A Tipi Değişken Fon Bülteni
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Fon Bülteni
İç Tüzük
Sanalşube Yatırım Fonu İşlemleri
Hesap Aç

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Tel : +90 (212) 354 79 00
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.